Etiqueta: Quaderns Crema

Lliçons de misantropia

Per la concisió —menys de cinc pàgines—, pels contrastos —la joventut, frivolitat i desimboltura d’una maquilladora enfront de la vellesa, la modèstia i la parquedat d’un premi Nobel de Literatura— i per les el·lipsis, els silencis de l’escriptor davant la…